Voorwaarden en Condities

Geachte klant hier vindt u onze algemene voorwaarden voor het werken met ons. Mocht u nog vragen of verzoeken hebben met betrekking tot de hieronder vermelde informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail aan support@all2md.com.

De bepalingen en voorwaarden hierin vormen de enige en volledige overeenkomst tussen de partijen en zijn de enige basis waarop all 2 md BV. ("all2md.com"), de verkoper, aanbiedt om goederen aan de koper te verkopen. Merk op dat het nalaten van onze kant om de uitvoering van een bepaling in de voorwaarden te eisen, niet zal worden opgevat als een verklaring van afstand van een van onze rechten onder dit document.

De onwettigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Overeenkomst zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van een bepaling van enige wettelijke en afdwingbare bepalingen hiervan.

Door gebruik te maken van de website van all 2 md en door een bestelling te plaatsen bij all 2 md, hetzij via de website, hetzij via een ander medium van all 2 md BV, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en aanvaardt u deze:

Betaling

Betaling geschiedt volledig vooraf per telegram, of via de elektronische betalingsmogelijkheid die u op de webwinkel ter beschikking staat. Wij aanvaarden de volgende kredietkaarten: American Express, Visa & MasterCard. De kaart moet geregistreerd zijn op het rekeningadres. Wij kunnen geen kaarten accepteren die binnen de komende 5 dagen zullen verlopen. Kaartgegevens worden gecontroleerd en geverifieerd door een derde partij en goederen worden verzonden zodra autorisatie is verkregen. Alleen bestellingen die volledig vooruit betaald zijn, verplichten de verkoper. Indien een bestelling niet binnen 3 dagen na productie aan de verkoper wordt betaald, wordt de bestelling geannuleerd zonder dat de koper hiervan op de hoogte hoeft te worden gesteld. De verkoper heeft het recht om alle noodzakelijke financiële informatie te controleren om uw bestelling goed te keuren in overeenstemming met ons beleid inzake krediet en fraudebestrijding. Verkoper dient het recht om te accepteren of te annuleren elke bestelling zonder enige reden, met inbegrip van onjuiste informatie als gevolg van typografische fout of fout in de prijsstelling of productinformatie ontvangen van onze leveranciers of per ongeluk ingevoerd door ons. Als u al betaald -, en uw bestelling wordt geannuleerd door ons, all 2 md zal onmiddellijk een terugbetaling aan u en u ontvangt uw betaling volledig op dezelfde wijze waarop het werd betaald aan ons.

Douanerechten en -voorschriften

U bent er verantwoordelijk voor dat alle producten die u bestelt voldoen aan de importvoorschriften en/of -wetten van uw land, staat en federale overheid voor het importeren van medische goederen in uw land van bestemming. Houd er rekening mee dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat u alle goedkeuringen heeft die vereist zijn door de wet om uw bestelling in te voeren in uw land van bestemming. All 2 Md zal zijn best doen om u te helpen met alle informatie die nodig is om de goederen te importeren, maar het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen voordat u een bestelling plaatst dat u en de bestelde producten voldoen aan alle voorschriften en / of wetten die nodig zijn om de bestelling in te voeren in uw land van bestemming en dat u alle goedkeuringen hebt of alle goedkeuringen zult ontvangen die nodig zijn. Houdt u er rekening mee dat alle zendingen naar internationale bestemmingen kunnen worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen, die worden geheven door het importerende land op het moment dat de zending aankomt in uw land. Alle toepasselijke rechten, belastingen (met inbegrip van BTW), vergoedingen met inbegrip van expediteur kosten en eventuele extra kosten voor douane-inklaring zijn uw, onze klant, verantwoordelijkheid en zal door u worden betaald. U dient er ook rekening mee te houden dat alle vrijgaveprocessen worden uitgevoerd door de ontvanger en dat het de verantwoordelijkheid van de ontvanger is om ervoor te zorgen dat hij/zij voldoet aan alle voorschriften van het land van bestemming om medische apparatuur in het land in te voeren

Verzending en verzekering

Dit wordt volledig gedekt door ons beleid inzake verzending en gratis verzending.

Licenties voor het gebruik of de verkoop en verzekering voor de exploitatie

U verklaart hierbij dat u een professionele koper bent en dat u de kennis, de juiste opleiding en de eventueel door de wet van uw land vereiste vergunning hebt om de door u bij ALL 2 MD bestelde medische goederen op de markt te brengen, te verkopen of te bedienen. U zult de apparatuur alleen voor het oorspronkelijke doel gebruiken, en alleen zoals wordt geadviseerd in de gebruikershandleiding. Koper verklaart dat hij in het bezit is van alle verzekeringen die vereist zijn tijdens het gebruik van de hier gekochte apparatuur, met inbegrip van productaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid, en all risk verzekering die gewoonlijk aanvaardbaar is in het land van bestemming. Dergelijke polissen dienen te voorzien in een afstand van subrogatierechten jegens de verkoper en geen uitsluiting van kruiselingse aansprakelijkheid te bevatten.

Beperkte garantie

In geen geval zal All 2 MD of een van zijn dochterondernemingen of filialen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, verlies van zaken of verlies van winst. De aansprakelijkheid van ALL 2 MD is beperkt tot de hieronder vermelde reparatie of vervanging en zal in geen geval hoger zijn dan de door de koper betaalde aankoopprijs.

Behoudens de hierboven vermelde uitsluitingen en onder de hieronder vermelde voorwaarden garandeert ALL 2 MD dat de verkochte producten vrij zullen zijn van defecten in vakmanschap en materialen voor de periode van 12 maanden, tenzij elders vermeld in de beschrijving van de goederen. Indien een product gedurende deze periode defect blijkt te zijn, dient Koper het defecte product op eigen kosten aan All 2 Md te retourneren en All 2 Md zal, naar eigen keuze, ofwel (I) het product repareren ofwel (ii) het product vervangen door een gelijkwaardig product. All 2 Md mag gereviseerde, opgeknapte en/of bruikbare gebruikte onderdelen gebruiken voor garantie of andere reparaties. Alle garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd in een erkende ALL 2 MD-faciliteit, en alle verzend- en importkosten, met inbegrip van de kosten voor douanevrijgave, van en naar deze faciliteit worden betaald door de Koper.

Handelingen die de garantie ongeldig maken: Elk product dat is gedemonteerd, gerepareerd, gemanipuleerd, gewijzigd of aangepast door een andere persoon of personen dan het eigen personeel van All 2 MD of een geautoriseerde faciliteit van All 2 MD, tenzij een dergelijke reparatie door anderen is uitgevoerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van All 2 MD en elk defect dat is ontstaan door gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding en/of volgens de instructies van ALL 2 MD en/of door het product niet voor het oorspronkelijke doel te gebruiken. De garantie vervalt onmiddellijk als de serie ontbreekt of is gewijzigd of als de originele productlabels ontbreken.

De retourprocedure onder garantie wordt behandeld in ons retour- en annuleringsbeleid.

Professioneel advies

Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, vormt de inhoud van All 2 Md website en sociale media, met inbegrip van video's, foto's, artikelen, links en elk ander type media, geen professioneel advies. Vergeet niet dat nauwkeurig professioneel advies op het gebied van expertise (bijv. medische zaken, juridische kwesties, professionele apparatuur, waardebepaling, financiering, verzekering, etc.), afhankelijk is van de precieze feiten van elk individueel geval. Daarom is de inhoud, hetzij technisch, marketing of verkoop, verstrekt door All 2 Md in geen geval een vervanging voor een dergelijke professionele raadpleging en de koper die gebruik maakt van deze informatie doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Dergelijke informatie kan alleen betrekking hebben op bepaalde modellen van apparaten en kan ook onvolledig en onvolledig zijn. In elk geval garanderen wij niet dat de verstrekte informatie juist is en aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke informatie en voor het gebruik ervan.

Annulering van een bestelling

U kunt uw bestelling kosteloos annuleren binnen 3 dagen nadat u een bestelling heeft geplaatst, zolang het pakket nog niet naar u is verzonden. Indien er op uw verzoek speciale wijzigingen zijn aangebracht aan uw product(en) of u heeft een speciale bestelling gedaan - dan kan uw bestelling niet worden geannuleerd of u kunt de goederen niet retourneren. U kunt uw goederen binnen 14 dagen na ontvangst retourneren (de dag dat u de zending aan ons terugstuurt mag niet later zijn dan 14 dagen vanaf de dag dat de goederen bij u zijn aangekomen). Alle verzendkosten terug naar ons, zijn voor onze rekening, zolang u onze instructies opvolgt over hoe de goederen te retourneren. Teruggestuurde goederen dienen in nieuwe staat te zijn, met originele verpakking. Voor verdere details en de retourprocedure verwijzen wij u naar onze Retour- en Annuleringsvoorwaarden.

Privacy

Privacy wordt behandeld in onze Privacyverklaring.

Informatie over intellectuele eigendom en auteursrecht/handelsmerken

All2md.com is een geregistreerd handelsmerk en domein van All 2 md BV. Deze gehele website, afbeeldingen, logo's, tekst, inhoud, en unieke methode van het tonen van producten is een copyright van All 2 Md V. Alle handelsmerken die hierin voorkomen worden erkend. Toestemming voor gebruik van documenten geleverd vanaf deze website en gerelateerde afbeeldingen is beperkt. De naam van All 2 Md of een van de bovengenoemde handelsmerken of logo's mag niet worden gebruikt in reclame of publiciteit met betrekking tot de verspreiding van deze informatie zonder specifieke, schriftelijke toestemming vooraf. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor typografische, technische, of beschrijvende fouten van producten hierin.

Wijziging van voorwaarden

All 2 Md heeft het recht de voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen, met inbegrip van alle documenten, formulieren en beleidslijnen die daarin zijn opgenomen. Deze wijzigingen zullen echter alleen van invloed zijn op toekomstige bestellingen en alle bestellingen die zijn gedaan voordat de voorwaarden werden gewijzigd, zullen volgens de eerdere voorwaarden zijn.

Toepasselijk recht, Bevoegdheid

All 2 Md is geregistreerd als een bedrijf in Nederland, Amsterdam. Daarom stemt u er bij deze mee in dat de Voorwaarden van uw aankoop bij All 2 Md worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet, zonder effect te geven aan enige rechtskeuze of conflict van wettelijke regels of bepalingen, die zouden resulteren in de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied dan het Nederlandse rechtsgebied.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de Voorwaarden, gaat u ermee akkoord om elk geschil of vordering die u tegen ons hebt op te lossen in de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Amsterdam, Nederland

 

Blok "7669" niet gevonden