Voorwaarden

Geachte klant hier vindt u onze algemene voorwaarden voor samenwerking met ons. Mocht u nog vragen hebben over de onderstaande informatie, neem dan gerust contact met ons op per e-mail aan support@all2md.com.

De hierin opgenomen voorwaarden vormen de enige en volledige overeenkomst tussen de partijen en zijn de enige basis waarop all 2 md BV. ("all2md.com"), de verkoper, aanbiedt goederen te verkopen aan de koper. Merk op dat een verzuim van onze kant om uitvoering van een bepaling in de voorwaarden te eisen geen afstand van onze rechten onder dit document vormt.

De onwettigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige bepaling van wettelijke en afdwingbare bepalingen hiervan.

Door de all 2 md website te gebruiken en een bestelling te plaatsen bij all 2 md via de website of via enig ander medium van all 2 md BV, gaat u akkoord met en aanvaardt u de volgende voorwaarden:

Betaling

De betaling geschiedt volledig vooraf per bankoverschrijving, of per elektronische betalingsoptie die voor u beschikbaar is in de webwinkel. Wij aanvaarden de volgende kredietkaarten: American Express, Visa & MasterCard. De kaart moet geregistreerd zijn op het rekeningadres. Wij kunnen geen kaarten accepteren die binnen de komende 5 dagen vervallen. Kaartgegevens worden gecontroleerd en geverifieerd door een derde partij en goederen worden verzonden zodra autorisatie is verkregen. Alleen bestellingen die vooraf volledig zijn betaald, verplichten de verkoper. Indien een bestelling niet binnen 3 dagen na productie aan de verkoper wordt betaald, wordt de bestelling zonder kennisgeving aan de koper geannuleerd. De verkoper heeft het recht om alle noodzakelijke financiële informatie te controleren om uw bestelling goed te keuren in overeenstemming met ons krediet- en fraudebestrijdingsbeleid. De verkoper heeft het recht om een bestelling te accepteren of te annuleren zonder enige reden, met inbegrip van onjuiste informatie als gevolg van typografische fouten of fouten in de prijzen of productinformatie ontvangen van onze leveranciers of per ongeluk ingevoerd door ons. Als u al betaald -, en uw bestelling wordt geannuleerd door ons, all 2 md zal onmiddellijk een terugbetaling aan u en u ontvangt uw betaling volledig in dezelfde manier waarop het werd betaald aan ons.

Douanetarieven en -voorschriften

U bent er verantwoordelijk voor dat alle producten die u bestelt voldoen aan de invoerregels en/of -wetgeving van uw land, staat en federale overheid voor de invoer van medische goederen naar uw land van bestemming. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over alle wettelijk vereiste goedkeuringen beschikt om uw bestelling in uw land van bestemming in te voeren. All 2 Md zal zijn best doen om u te helpen met alle informatie die nodig is om de goederen te importeren, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid om er vooraf voor te zorgen dat u en de bestelde producten voldoen aan alle voorschriften en/of wetten die nodig zijn om de bestelling in te voeren in uw land van bestemming en dat u alle vereiste goedkeuringen hebt of zult ontvangen. Houd er rekening mee dat alle zendingen naar internationale bestemmingen onderworpen kunnen zijn aan invoerrechten en belastingen, die door het invoerende land worden geheven op het moment dat de zending in uw land aankomt. Alle van toepassing zijnde rechten, belastingen (inclusief BTW), vergoedingen, inclusief de kosten voor vrijgave door de expediteur en eventuele extra kosten voor inklaring zijn uw verantwoordelijkheid en worden door u betaald. U dient er ook rekening mee te houden dat het hele vrijgaveproces door de ontvanger wordt gedaan en dat het de verantwoordelijkheid van de ontvanger is om ervoor te zorgen dat hij/zij aan alle voorschriften van het land van bestemming voldoet om medische apparatuur het land binnen te brengen.

Verzending en verzekering

Dit wordt volledig behandeld in ons beleid inzake verzending en gratis verzending.

Vergunningen voor het gebruik of de verkoop en verzekering voor de exploitatie

U verklaart hierbij dat u een professionele koper bent en dat u beschikt over de kennis, de juiste opleiding en de eventueel door de wetgeving van uw land vereiste vergunning om de door u bij ALL 2 MD bestelde medische goederen op de markt te brengen, te verkopen of te bedienen. U zult de apparatuur alleen gebruiken voor het oorspronkelijke doel, en alleen zoals geadviseerd in de gebruikershandleiding. De koper verklaart dat hij in het bezit is van alle verzekeringen die vereist zijn tijdens het gebruik van de hier gekochte apparatuur, waaronder productaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid en een allriskverzekering die gewoonlijk aanvaardbaar is in het land van bestemming. Deze polissen zullen voorzien in een verklaring van afstand van subrogatie tegen de verkoper en zullen geen uitsluiting van wederzijdse aansprakelijkheid bevatten.

Beperkte garantie

In geen geval zal All 2 Md of een van haar dochterondernemingen of filialen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gebruik, verlies van zaken of winstderving. De aansprakelijkheid van ALL 2 MD zal beperkt zijn tot de reparatie of de vervanging zoals hieronder vermeld en zal in geen geval groter zijn dan de door de koper betaalde aankoopprijs.

Met inachtneming van de bovenstaande uitsluitingen en onder de hieronder vermelde voorwaarden garandeert ALL 2 Md dat de verkochte producten vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten gedurende de periode van 12 maanden, tenzij anders vermeld in de beschrijving van de goederen. Indien een product gedurende deze periode defect blijkt te zijn, dient de koper het defecte product op eigen kosten aan All 2 Md te retourneren, en All 2 Md zal, naar eigen keuze, ofwel (I) het product repareren of (ii) het vervangen door een gelijkwaardig product. All 2 Md mag gereviseerde, opgeknapte en/of bruikbare gebruikte onderdelen gebruiken voor garantie- of andere reparaties. Alle garantiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in een erkende ALL 2 MD vestiging, en alle verzend- en invoerkosten, inclusief douanekosten, van en naar deze vestiging zullen door de koper worden betaald.

Handelingen die de garantie doen vervallen: Elk product dat is gedemonteerd, gerepareerd, gemanipuleerd, gewijzigd of aangepast door andere personen dan het eigen personeel van All 2 MD of een geautoriseerde faciliteit, tenzij een dergelijke reparatie door anderen is uitgevoerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van All 2 MD en elk defect dat is ontstaan door gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding en/of de instructies van ALL 2 MD en/of door het product niet voor het oorspronkelijke doel te gebruiken. De garantie vervalt onmiddellijk als het serienummer ontbreekt of is gewijzigd of als originele productlabels ontbreken.

De procedure voor garantieteruggave wordt behandeld in ons retour- en annuleringsbeleid.

Professioneel advies

Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, vormt de inhoud van de All 2 Md website en sociale media, met inbegrip van video's, foto's, artikelen, links en elk ander type media, geen professioneel advies. Vergeet niet dat nauwkeurig professioneel advies op het gebied van expertise (bijv. medische zaken, juridische kwesties, professionele apparatuur, waardebepaling, financiering, verzekering, enz. De inhoud, hetzij technisch, marketing of verkoop, geleverd door All 2 Md is daarom in geen geval een vervanging voor een dergelijke professionele raadpleging en de koper die gebruik maakt van deze informatie doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Deze informatie kan alleen betrekking hebben op bepaalde modellen van apparaten en kan ook gedeeltelijk en onvolledig zijn. In elk geval garanderen wij niet dat de verstrekte informatie nauwkeurig is en nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke informatie en voor het gebruik ervan.

Annulering van een bestelling

U kunt uw bestelling binnen 3 dagen nadat u een bestelling heeft geplaatst kosteloos annuleren zolang het pakket nog niet naar u is verzonden. Indien er op uw verzoek speciale wijzigingen zijn aangebracht aan uw product(en) of u heeft een speciale bestelling gedaan - uw bestelling kan niet worden geannuleerd of u kunt de goederen niet retourneren. U kunt uw goederen binnen 14 dagen na ontvangst retourneren (de dag waarop u de zending naar ons terugstuurt mag niet later zijn dan 14 dagen vanaf de dag dat de goederen bij u zijn aangekomen). Alle verzendkosten terug naar ons, zijn voor onze rekening, zolang u onze instructies volgt met betrekking tot het terugsturen van de goederen. Teruggestuurde goederen moeten in nieuwe staat zijn, met originele verpakking. Voor verdere details en de retourprocedure verwijzen wij u naar ons retour- en annuleringsbeleid.

Privacy

Privacy wordt behandeld in onze Privacyverklaring.

Informatie over intellectuele eigendom en auteursrechten/handelsmerken

All2md.com is een geregistreerd handelsmerk en domein van All 2 md BV. Deze hele website, afbeeldingen, logo's, tekst, inhoud en unieke methode om producten te tonen is een copyright van All 2 Md V. Alle handelsmerken die hierin voorkomen worden erkend. De toestemming voor het gebruik van documenten die van deze website afkomstig zijn en bijbehorende afbeeldingen is beperkt. De naam van All 2 Md of een van de bovengenoemde handelsmerken of logo's mag niet worden gebruikt in reclame of publiciteit met betrekking tot de distributie van deze informatie zonder specifieke, schriftelijke toestemming vooraf. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor typografische, technische of beschrijvende fouten van de producten op deze website.

Wijzigingen van de voorwaarden

All 2 Md heeft het recht de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, met inbegrip van alle daarin opgenomen documenten, formulieren en beleid. Deze wijzigingen zullen echter alleen gevolgen hebben voor toekomstige bestellingen en alle bestellingen die werden gedaan voordat de voorwaarden werden gewijzigd, zullen volgens de eerdere voorwaarden zijn.

Toepasselijk recht, bevoegdheid

All 2 Md is geregistreerd als bedrijf in Nederland, Amsterdam. Daarom gaat u ermee akkoord dat de Algemene Voorwaarden van uw aankoop bij All 2 Md worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet, zonder effect op enige keuze van wet of conflict van wet regels of bepalingen, die zou leiden tot de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied dan de Nederlandse jurisdictie.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de Voorwaarden, gaat u ermee akkoord om elk geschil of claim die u tegen ons hebt op te lossen in het exclusieve rechtsgebied van de rechtbank van Amsterdam, Nederland.

 

Blok "7669" niet gevonden